KMO-Portefeuille

Introductie:

Opleidingen die door Vigor worden gegeven kunnen, dankzij het behalen van onze erkenning als dienstverlener, mogelijks in aanmerking komen voor deelse terugbetaling via de KMO Portefeuille subsidie.

KMO Porte

De kmo-portefeuille:

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies, en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Dit via een geautomatiseerd proces ► online applicatie. Klant dient zich te registreren om hiervan gebruik te kunnen maken.

Vanaf 1/04/2016: geen pijlers meer. De KMO kiest zelf waarvoor hij zijn subsidies gebruikt.

Vigor is vanaf 06/2017: geregistreerd voor opleidingen onder het nummer DV.O221532

Wie kan er gebruik maken van deze subsidie?

 1. Ondernemingen uit privé-sector (Kleine en middelgrote ondernemingen)
 2. Vestiging in Vlaams Gewest
 3. Aanvaardbare hoofdactiviteit (nacebel code lijst)

Bijkomende bemerkingen :

 • Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Een eenvoudig steunpercentage :

 • 40% voor kleine ondernemingen met een maximum van 10.000€
 • 30% voor middelgrote ondernemingen met een maximum van 15.000€

Belangrijk te onthouden is dat enkel de uren opleiding worden gesubsidieerd. Geen handboeken en algemene verplaatsingskosten kunnen in de subsidieaanvraag opgenomen worden (zie Welke kosten komen in aanmerking voor opleiding)

Vanaf 1/04/2016 : het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro vervalt.

kmooverview

Goedkeuren van subsidieaanvragen

Wij zullen controleren of de steunaanvraag correct is uitgevoerd vooraleer deze te bevestigen. Als de subsidieaanvraag niet tijdig wordt bevestigd, wordt de subsidieaanvraag geannuleerd.

Aanvraag door de werkgever dient binnen de 14 kalenderdagen na start opleiding te gebeuren

Waar alle info vinden?

Website: http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille

Praktische aanpak

Welke kosten komen in aanmerking voor opleiding?

 • De kost van de opleiding
 • Catering beperkt tot 25 euro per persoon per dag
 • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding
 • Verplaatsingkosten docent

Wat moet de inschrijving minstens bevatten?

 • De naam van de dienstverlener en zijn registratienummer (Vigor is geregistreerd onder het nummer DV.O221532)
 • De naam van de cursist(en) in de onderneming
 • De startdatum van de opleiding;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de opleiding;
 • Het aantal uren opleiding;
 • De prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten.

Wat moet de overeenkomst bevatten?

 • De naam van de dienstverlener en zijn registratienummer (Vigor is geregistreerd onder het nummer DV.O221532)
 • De naam van de cursist(en) in de onderneming
 • De startdatum van de opleiding;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de opleiding;
 • Het aantal uren opleiding;
 • De prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten.

Wat moet de aanwezigheidslijst bevatten?

 • De naam van de persoon die zich inschrijft voor de opleiding en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
 • De naam van de opleiding;
 • De datum van de opleiding (per opleidingsdag wordt de aanwezigheid van de persoon genoteerd);
 • De handtekening van de inschrijver.

Wat moet het vormingsattest bevatten?

 • De naam van de persoon die de opleiding gevolgd heeft
 • De naam van de dienstverlener en zijn registratienummer
 • De naam van de gevolgde opleiding
 • De datum waarop de opleiding heeft plaatsgevonden

Praktische vragen klant

Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Een subsidie kan alleen maar via de elektronische applicatie worden aangevraagd. Om een subsidie te kunnen aanvragen moet u zich eerst registreren op de website.

Zie hiervoor: http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille

Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van een overeenkomst of een inschrijving. U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving.

Heb ik een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

Nee. U dient uw subsidieaanvraag in op basis van uw inschrijving of overeenkomst met uw dienstverlener. De inschrijving of overeenkomst moet een vaste prijs bevatten zodat u weet hoeveel subsidie u moet aanvragen.

Aarzel niet om eventuele vragen rond KMO Portefeuille op te nemen met onze administratie of een kijkje te nemen op http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille